ประวัติศรีกรุงโบรคเกอร์

ประวัติบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์

srikrung-nit

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (srikrungbroker.co.th) ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2533  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท โดย คุณศรีกรุงอรุณ สวัสดีและ คุณดวงพร อรุณสวัสดี
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด บริหารงานโดย คุณพงษ์ธวัช ก้าวสัมพันธ์และ คุณนวพร อรุณสวัสดี โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ นายหน้าประกันวินาศภัยต่างๆ  เช่น ประกันภัยรถยนต์ อัคคีภัย มารีนและขนส่ง อุบัติเหตุส่วนบุคคลและ ความเสี่ยงทุกประเภทเพื่อเป็นรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ที่เข้ามามีบทบาทในสังคม

ปัจจุบัน บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,000,000 บาทและ 4,000,000 บาทในปี 2544 และปี 2545 ตามลำดับ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนามากว่า 25 ปี บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จึงก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ประกันภัยระดับพรีเมี่ยมอันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยยึดหลักการทำงานภายใต้สโลแกน “ Premium is well protected, Excellent service”
‘ เบี้ยถูก คุ้มครองดี บริการเยี่ยม’

เฮียศรีกรุง